Elin Riise er cand.jur fra UiO fra våren 1994. Hun jobber som juridisk rådgiver i fag- og interesseorganisasjonen Norsk Vann. Der har hun ansvar for å veilede kommuner og selskap som leverer vanntjenester til innbyggere og næringsliv. Hun har hatt ansvaret for å utarbeide en rekke veiledere og holder jevnlig foredrag og er kursholder . I tillegg er hun i tett kontakt med statlige myndigheter for å bidra til at bransjen får et mest mulig hensiktsmessig regelverk. Dette omfatter blant annet vass- og avløpsanleggslova, forurensningsloven og drikkevannsforskriften.

Riise har bakgrunn fra Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling hvor hun blant annet jobber med lov- og forskriftsendringer, som politijurist i Hamar og Elverum politikammer, som konstituert tingrettsdommer ved Sør-Østerdal tingrett og som leder for Hedmark og Oppland friomsorgskontor. Hun ble ansatt som den første juristen i Norsk Vann i 2011 og har etter dette opparbeidet en omfattende juridisk rådgivningstjeneste for medlemmene.