Eirik Hognestad er advokat i NHOs advokattjenester. Han har kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett, og prosederer jevning for de alminnelige domstoler og Arbeidsretten.

Hognestad er også medforfatter til læreboken Individuell arbeidsrett (2. utgave, Gyldendal, 2017).