Anne-Beth Meidell Engan er advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), hvor hun primært jobber med arbeidsrettslig tvisteløsning og prosederer saker for domstolene.

Engan ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitet i Oslo, hvor hun var tilknyttet arbeidsrettsgruppen.

Fra 2016-2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer.

Engan er medforfatter av bøkene Tariffavtaletolking og Oppsigelse ved sykdom og sykefravær, som er utgitt av Universitetsforlaget.

Hun er også sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrett, både for studenter, virksomheter, organisasjoner og andre jurister.