Anne-Beth Meidell Engan er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Engan ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitet i Oslo, hvor hun var tilknyttet arbeidsrettsgruppen.

Fra 2016–2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer. Fra 2018 til 2021 var Engan advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), hvor hun primært jobbet med arbeidsrettslig tvisteløsning og prosederte saker for domstolene.

Engan er medforfatter av bøkene Tariffavtaletolking og Oppsigelse ved sykdom og sykefravær, som er utgitt av Universitetsforlaget.

Hun er også sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrett, både for studenter, virksomheter, organisasjoner og andre jurister.