Anna Falck-Ytter arbeider hovedsakelig med næringseiendom. Anna har betydelig erfaring med rådgivning og problemstillinger relatert til næringsleieforhold og eiendomstransaksjoner, herunder kjøp og salg av eiendomsselskaper/eiendommer.

Anna er også forfatter av flere artikler innen fast eiendom.