Andreas Motzfeldt Kravik er avdelingsdirektør i Utenriksdepartement rettsavdeling, seksjon for traktat-, miljø- og havrett.  Kravik har tidligere vært ambassaderåd ved Norges FN-delegasjon i New York, advokat ved FNs internasjonale straffedomstol i Kambodsja, rådgiver i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet og dommerfullmektig i Drammen tingrett. Han har publisert en rekke folkerettslige artikler i norske og engelske tidsskrifter og bøker.