Hun har tidligere jobbet i Sopra Sterias juridiske avdeling. Alexandra har bred erfaring med rådgivning til IT-bransjen, og hun har særlig erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger innen digitalisering og IKT-rett. Hun har erfaring med anskaffelsesrett og har vært med på å stille krav til universell utforming av IT-løsninger. Alexandra bistår norske og internasjonale virksomheter innen IT-bransjen samt klienter innen offentlig sektor. Hun bistår blant annet med utforming av kontrakter, gjennomføring av offentlige anbudskonkurranser og arbeid knyttet til personvern.