Till övergripande innehåll för webbplatsen
Rettshistoriske lovkommentarer-4

Karnov Forlag publiserer rettshistoriske kommentarer på flere sentrale rettsområder. Kommentarene vil publiseres på Lovdatas plattform.

Geir Heivoll (f. 1974), professor ved Politihøgskolen. Heivoll er jurist, rettshistoriker og medlem av forskergruppen «Rett, samfunn og historisk endring» ved Universitetet i Oslo. Han forsker særlig på politi- og strafferettshistorie, og skriver for tiden det norske politiets rettshistorie for perioden 1686–1940, på oppdrag fra Universitetet i Bergen.
 
Heivoll har ansvar for rettshistoriske kommentarer.

Han har selv skrevet den første kommentaren til politilovgivningen. Øvrige forfattere er rettshistorikere og fagfolk med særlig kjennskap til lovgivningens historie.

I en verden hvor internasjonale rettsordninger og digitale løsninger i økende grad preger retten, er det viktigere enn noen gang å legge til rette for at rettsanvendere kan gjøres seg kjent med rettskildenes historiske kontekst. Rettskildebildet blir mer komplekst enn det var før, og med det blir det også mer krevende å få oversikt over hvorfor retten har blitt slik den har blitt. For å kunne utvikle og anvende retten på en god måte trengs forståelse av hva som har motivert og påvirket lovgivning og praksis til å bli slik den er i dag. 

Oversikt over De Rettshistoriske kommentarene: