Till övergripande innehåll för webbplatsen
1-4

Parkeringsrett

Parkeringsrett» er en samling av kommentarene til parkeringsforskriften, forskriften om offentlig parkeringsgebyr og forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Det er første gangen det her i landet er utgitt en slik samlet kommentar til dette regelverket. Praksis fra domstolene og Parkeringsklagenemnda er omtalt. «Parkeringsrett» inneholder også en innledende oversikt over regelverket, samt en kort, historisk fremstilling av hvordan regelverket om stans og parkering har utviklet seg i Norge. Det er også en liste over supplerende litteratur.

Elin Constance Greiff, juridisk direktør/bransjerepresentant i Parkeringsklagenemnda, og Bjørn Edvard Engstrøm har samarbeidet om kommentaren til parkeringsforskriften.

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

Parkeringsrett er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov.