Till övergripande innehåll för webbplatsen
Nedbemanning grunnet virksomhetens forhold-1

Merverdiavgift og indirekte skatter i kraftbransjen

Merverdiavgift og indirekte skatter i kraftbransjen er en praktisk fremstilling som gir ansatte i energiselskaper et hjelpemiddel for å behandle merverdiavgift og indirekte skatter i samsvar med lover og regler. Boken gir en oversikt over praktiske avgiftsrettslige problemstillinger i kraftbransjen. De generelle avgiftsreglene blir gjennomgått, og det blir redegjort for regelverk, prinsipper og praktiske problemstillinger. Hovedfokuset er på merverdiavgift i kraftbransjen, men boken omfatter også andre indirekte skatter av betydning for sektoren.

Leseren blir guidet gjennom særtrekkene ved bransjen, ulike kraftavtaler, nettleie, transport av kraft, unntak og fritak fra regelverket, forholdet til EU-reglene, klimakvoter, fradragsrett og utfordringer knyttet til den pågående overgangen mot et grønnere skifte. Forfatterne retter fokus på viktigheten av at nytt regelverk bør gis i samsvar med tilsvarende regler i det europeiske markedet som bransjen operer som en del av.

Etter innføring av Avgift på kraftproduksjon, også kjent som «høyprisbidraget», ved utgangen av 2022 gir denne boken et verdifullt innsyn i hvorfor det er avgjørende at bransjen blir hørt når nytt regelverk skal utformes. Fremstillingen gir et innblikk i en komplisert og internasjonal bransje som er avhengig av stabile og forutsigbare rammevilkår. Den gir viktig innsikt i bransjens utfordringer knyttet til dagens regelverk og fungerer som et verdifullt verktøy for å forstå og håndtere de komplekse avgiftsaspektene i kraftsektoren.

For flere av de aktuelle problemstillingene som tas opp, vil det ikke være noe klart svar. Forfatterne vil da gi veiledning slik at leseren kan foreta kvalifiserte vurderinger. Boken henvender seg til alle som ønsker en grundig forståelse av avgiftreglene og avgiftsproblemstillingene som er spesifikke for kraftbransjen. Den er relevant for ansatte i energiselskaper, rådgivere tilknyttet kraftbransjen og for ansatte i Skatteetaten og Finansdepartementet.

 

Utgivelsesår: 2024

Språk: Bokmål

Kjøp papirutgaven her her.