Till övergripande innehåll för webbplatsen
Krysningspuunktet mellom force majeuure og myndighetskrav i NS

Krysningspunktet mellom force majeure og myndighetskrav i NS 8407

Artikkelen undersøker om myndighetskrav gir entreprenøren rett til vederlagsjustering etter standardkontrakten NS 8407 for totalentreprise. Problematikken er av interesse da nye/endrede myndighetskrav som har innvirkning på entreprenørens forpliktelser gir opphav til spørsmålet om og i tilfelle hvilken utstrekning – slike myndighetskrav fanges opp av force majeure-bestemmelsen NS 8407 punkt 33.3. Artikkelen vil i forlengelse av dette også se nærmere på situasjonen der myndighetskravet er foranlediget av force majeure.


Utgivelsesår: 2024

Språk: Bokmål

Les artikkelen i Lovdata Pro her