Till övergripande innehåll för webbplatsen

Funksjonalitet

 

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

lovdata-pro-logo-prim‘r

 

Fullintegrert i Lovdata Pro

Lovdata er Norges mest brukte rettskildeplattform, her finner du Karnovs lovkommentarer, EU-Karnov, maler, prosessbeskrivelser og annen juridisk litteratur.

Historiske noter i Lovdata Pro i Karnov

Tilgang på historiske noter

Dersom det er skjedd en lovendring, det er avsagt en ny dom, eller det er endring i rettstilstanden, kan forfatteren raskt revidere i kommentarene. Den opprinnelige noten beholder sin unike notenummerering og blir liggende i historiske versjoner. Det gjør tidligere kommentarer til fullverdige og etterprøvbare rettskilder.

Utdrag i Lovdatas Pro med Karnov

Utdrag – en naturlig del av arbeidsflyten

Karnov Lovkommentarer kan på lik linje med andre dokumenter i Lovdata Pro enkelt legges til i utvalg og lastes ned til bruk i f.eks. juridiske utdrag. På den måten kan du samle alle relevante rettskilder på ett sted.

Brukerstatistikk fra Karnov

Tilgang på brukerstatistikk

Som Karnovs kundekontakt får du tilgang til virksomhetens brukerdata i Power BI. Der kan du se hvor mye Karnov tillegget blir brukt og hvilke lover som blir lest.


Hjelpefilmer

Her kan du lære mer om hvordan du bruker Karnov Lovkommentarer, EU-Karnov og finner frem til annen faglitteratur i Lovdata Pro.

 

Lovkommentarene fra Karnov vil bidra til at vi raskt og effektivt kan finne relevante kilder, også innen EU- og EØS-rett.

Rune Opdahl

Partner og Fagsjef i Wiersholm

Med den nye funksjonen i Karnov, kan alle aktører innen rettspleien følge rettsutviklingen og være trygge på at kommentarene er gjenfinnbare tross endringene som ubønnhørlig kommer.

Erling Husabø

Professor ved UiB om historiske noter i Karnov

Chat with us, powered by LiveChat