Till övergripande innehåll för webbplatsen

Vemund Sande

Legal Counsel
Vemund Sande bistår klienter med utarbeidelse og forhandling av et bredt spekter av kommersielle teknologikontrakter, både i Norge og internasjonalt. Han bistår også med løpende kontraktsrettslig og strategisk rådgivning på teknologiområdet, samt med eskalering og reforhandling av avtaleforhold. Videre jobber Sande med tvisteløsning på tvers av Selmers forretningsområder, med særlig fokus på aktører innenfor IT-bransjen, og prosederer saker for alminnelige domstoler og voldgiftsrett på norsk og engelsk. Han skriver artikler og holder foredrag om teknologi- og tvisterelaterte temaer, herunder holdt han foredraget «Konfliktdempende tiltak ved omtvistede endringer» under den årlige IKT-rettsdagen 2021 i regi av Juristenes Utdanningssenter.