Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sunniva Nising Sandvold

Senioradvokat, Kluge Adovkatfirma AS
Sunniva Nising Sandvold er assosiert partner og har jobbet i CMS Kluge siden 2010. Hun tilhører CMS Kluges arbeidsrettsavdeling, og er spesialisert innenfor arbeidsrett og personvern. Gjennom over femten års erfaring innenfor arbeidsrett har Sandvold jobbet med de fleste typer arbeidsrettslige problemstillinger for klienter i en rekke ulike bransjer og sektorer. Typiske spørsmål er arbeidstidsordninger, sykefraværsoppfølging, varslingssaker, virksomhetsoverdragelser, konflikter i arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold. Sandvold jobber i hovedsak med løpende arbeidsrettslig rådgivning, men bistår også jevnlig i prosessoppdrag. CMS Kluge har rammeavtaler med mange store offentlige aktører, og Sandvold har derfor også bred erfaring med statsansatteloven og de særskilte problemstillinger som oppstår i statlige arbeidsforhold.

Sandvold er en erfaren foredragsholder, og holder jevnlig foredrag og kurs for næringsråd, foreninger, klienter og andre kontakter angående en rekke ulike både arbeidsrettslige og personvernrettslige problemstillinger.