Till övergripande innehåll för webbplatsen

Runar Narvland

Runar Narvland er født i 1947. Cand. jur. 1972. Han var siden ansatt i trygdeetaten i 30 år. Han har bred erfaring fra arbeid på alle tre nivåer i trygdeetaten, blant annet fra sitt virke som kontorsjef i Rikstrygdeverket og som trygdefaglig leder i Fylkestrygdekontoret i Buskerud. Han arbeidet senere som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten i 17 år. Han skriver notene til folketrygdlovens kapitler 8, 9, 11, 11a, 12 og 14. Han har tidligere skrevet en rekke fagartikler i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, utgitt «Trygderett i et nøtteskall» i to utgaver og vært redaktør og medforfatter til «Folketrygdloven med kommentarer».