Till övergripande innehåll för webbplatsen

Roger Stelander Magnussen

Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiS
Roger Stelander Magnussen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen.