Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marie Vaale-Hallberg

Partner, Kvale Advokatfirma DA
Marie Vaale-Hallberg er partner i Kvale Advokatfirma og leder av firmaets IP/TMT-gruppe. Vaale-Hallberg har om lag 20 års erfaring med å jobbe som advokat, og hun arbeider til daglig med immaterielle rettigheter, markedsrett samt regulatoriske problemstillinger som gjelder næringsmidler, legemidler og medisinsk utstyr. Interessen for matregulatoriske spørsmål ble vekket som internadvokat i meieriselskapet TINE, og Vaale-Hallberg har siden arbeidet med et betydelig fokus på rettslige spørsmål som gjelder næringsmiddelproduksjon. Hun holder en rekke foredrag i Norge og utenfor Norge innen feltet, og er tilknyttet ekspertnettverket Food Lawyers Network, samt fast korrespondent for European Food and Feed Review.

Matloven