Till övergripande innehåll för webbplatsen

Maria Therese Mikkelsen

Advokat, Advokatfirmaet Selmer AS
Maria Therese Mikkelsen er fast advokat i Advokatfirmaet Selmer AS, og jobber primært med fornybar energi, og miljørettslige problemstillinger. Maria har tidligere vært rådgiver i Klima- og miljødepartementet der hun blant annet jobbet med lokal luftkvalitet, og utslippsreduksjoner i transportsektoren. Maria er medforfatter av Elsertifikatloven med kommentarer (2013).

El-tilsynsloven