Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lars Morten Bjørkholt

Advokat, Djerv advokatfirma
Lars Morten Bjørkholt er privatpraktiserende advokat og er i tillegg sjefsjurist i Heimevernet.

Han har tidligere vært generaladvokat ved Generaladvokatembetet (2014–2018).

Bjørkholt er master i rettsvitenskap fra UiO, politi fra Politihøgskolen og har utdanning fra Krigsskolen.

Han har tjenestegjort ved flere avdelinger i Forsvaret, herunder operasjoner på Balkan og i Afghanistan.

Bjørkholt er medforfatter av norsk manual i krigens folkerett og Oslo Manual on Select Topics of the Law of Armed Conflict.

Forsvarsloven

Sivilbeskyttelsesloven

Forsvarsundersøkelsesloven