Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kristel Tonstad

Fagdirektør, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
Kristel Tonstad er fagdirektør ved Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun ledet sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetslov. Tonstad har flere års erfaring fra arbeid med menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar i Utenriksdepartementet og fra ambassaden i Egypt. Hun har jobbet som juridisk og politisk rådgiver i Flyktninghjelpen, med UNICEF og har jobbet med evalueringer og rådgivning om næringsliv og menneskerettigheter som selvstendig næringsdrivende. Hun er utdannet som jurist ved Universitetet i Oslo og har en master i offentlig administrasjon (MPP) fra Harvard University.

Åpenhetsloven