Till övergripande innehåll för webbplatsen

Knut Erik Sæther

Dommer, Høyesterett
Knut Erik Sæther, cand.jur. 1995, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Sæther er dommer i Norges Høyesterett. Han har tidligere vært assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet, og har ellers erfaring fra Lovavdelingen, Kommuneadvokaten i Oslo og tingretten. Sæther har vært medlem av Straffelovrådet og Tilregnelighetsutvalget, og forfattet artikler og bøker innen straff og prosess.

Politiregisterloven