Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kari Steig

Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
Kari Steig er seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun jobbet tidligere som rådgiver ved Helsedirektoratet.

Bioteknologiloven