Till övergripande innehåll för webbplatsen

Jo Are Brænden

Advokat (H), Advokatfirmaet Thallaug ANS
Advokat (H) Jo Are Aa. Brænden er partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS. Han er tilknyttet firmaets avdeling for fasteiendom.

Brænden har mange års erfaring med tradisjonell tingsrett, odelsrett, ekspropriasjon, og drift og utvikling av eiendom, herunder som rådgiver for flere bygdeallmenninger. Brænden har videre arbeidet særskilt med rettsforhold knyttet til drift av jord og skogbruksvirksomheter.