Till övergripande innehåll för webbplatsen

Imran Haider

Advokat, Landsorganisasjonen i Norge
Imran Haider ble cand.jur. i 2003 fra UIO og har siden 2013 jobbet som LO-advokat. Som LO-advokat arbeider Haider særlig med arbeidsrett, erstatningsrett og trygde- og pensjonsrett.

Tidligere har Haider blant annet jobbet som advokatfullmektig, dommerfullmektig, rådgiver i Gjenopptakelseskommisjonen og vært stipendiat. Han tok doktorgrad i juss i 2013 på avhandlingen «Folketrygdens inntektsbegreper».

Tidligere har Haider skrevet en rapport om praktisering av uførepensjonsreglene på oppdrag fra Trygderetten.

I 2018 reviderte han Asbjørn Kjønstads «Innføring i trygderett».

Haider har også skrevet artikler innenfor trygderett, erstatningsrett, strafferett og internasjonal rett.

Haider sitter i redaksjonsrådet i Tidsskriftet for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (TFE) og tidsskriftet Arbeidsrett, og er styremedlem i The European Institute of Social Security - avdeling Norge (EISS-Norge).