Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hanne Skaarberg Holen

Advokat/Partner, Ernst & Young Advokatfirma AS
Hanne Skaarberg Holen er partner i Ernst & Young Advokatfirma AS og advokat med møterett for Høyesterett. Hun har i tillegg bakgrunn som revisor. Holen arbeider med et stort omfang av skatterettslige problemstillinger, både for privatpersoner og bedrifter, og hun har en betydelig erfaring med arbeid innenfor skatterådgivning og tvisteløsning. Hun har prosedert en rekke skattesaker for domstolene, og hun var blant annet prosessfullmektig for Transocean i en av Norgeshistoriens største skattesaker. Videre har hun også prosedert en skattesak for EFTA-domstolen.

Holen har skrevet flere fagartikler og er medforfatter til fagboken «Norsk internasjonal skatterett». Holen er anerkjent som en ledende skatteadvokat, blant annet i Finansavisens advokatundersøkelse, og hun er leder av Ernst & Young Advokatfirmas gruppe for tvisteløsning. Sammen med Marthe Andrea Larsen, Elinor A. Kaland og Benjamin Jacobsen Hamnes har Holen skrevet kommentarnotene til skatteforvaltningsloven.