Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gro Nystuen

null
Gro Nystuen er utdannet cand. jur fra universitetet i Oslo og er dr. juris (2004) innen folkerett. Hun jobbet i utenrikstjenesten mellom 1991 og 2005, med flere permisjoner, bl.a. for å jobbe med fredsprosesser på Balkan på 90-tallet og for å skrive doktorgrad ved UiO. Fra 2005 til 2014 var hun førsteamanuensis på juridisk fakultet i Oslo med hovedansvar for internasjonal humanitær rett. Hun var også førsteamanuensis i krigens folkerett ved forsvarets høyskole fra 2008 til 2012. Nystuen jobbet ved International Law and Policy Institute fra 2009 til 2016 med hovedansvar for krigens folkerett/internasjonal humanitær rett, nedrustningsrett, fredsavtaler og menneskerettigheter. Hun er nå assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun har publisert bøker og artikler innen bl.a. folkerett, menneskerettigheter, humanitær rett, nedrustningsrett, menneskerettigheter og næringsliv.

Klaseammunisjonsloven

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer