Till övergripande innehåll för webbplatsen

Eline Hellem Langeland

Fast advokat, Advokatfirmaet Selmer AS
Eline Hellem Langeland er fast advokat i advokatfirmaet Selmer hvor hun bistår klienter hovedsakelig innenfor shipping, offshore og energisektoren. Hun arbeider primært med tvisteløsning, kontrakter og generell rådgivning.

I Selmer har Langeland særlig jobbet med tvistesaker for norske domstoler og voldgift, herunder saker om arrest. Hun har også bistått i tilknytning til internasjonale tvistesaker og prosesser samt privat granskning. Langeland bistår også med forsikringsrettslige spørsmål, og har arbeidserfaring fra forsikringsselskap.

Langeland studerte rettsvitenskap i Bergen, og har studert sjørett, shipping og forsikring ved Universitetet i Southampton, UK.