Till övergripande innehåll för webbplatsen

Cecilie Ingjerd Karlson

spesialrådgiver, Stortinget
Cecilie Ingjerd Karlson er spesialrådgiver i Konstitusjonell avdeling på Stortinget. Hun har tidligere jobbet i Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet og hos Sivilombudet, og har sin hovedsakelige kompetanse innenfor offentlig rett. Hun er cand. jur fra Universitetet i Oslo (1999).

Husbankloven