Till övergripande innehåll för webbplatsen

Benjamin Jacobsen Hamnes

Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS
Benjamin Jacobsen Hamnes arbeider bredt innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og internprising og bistår klienter med rådgivning, skatteklager og tvisteløsning. Hamnes har spesiell kompetanse innen internprising, og har arbeidet spesialisert med dette fagfeltet over flere år. Han inngår i Ernst & Young Advokatfirmas gruppe for tvisteløsning, og har erfaring med å bistå klienter på alle stadier av den administrative behandlingen av skattesaker. I tillegg har han erfaring med gjensidige avtaleforhandlinger (MAP) med fremmede stater. Sammen med Hanne Skaarberg Holen, Marthe Andrea Larsen og Elinor A. Kaland har Hamnes skrevet kommentarnotene til skatteforvaltningsloven.