Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anne-Beth Meidell Engan

Stipendiat, Universitetet i Oslo
Anne-Beth Meidell Engan er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Engan ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitet i Oslo, hvor hun var tilknyttet arbeidsrettsgruppen.

Fra 2016–2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer. Fra 2018 til 2021 var Engan advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), hvor hun primært jobbet med arbeidsrettslig tvisteløsning og prosederte saker for domstolene.

Engan er medforfatter av bøkene Tariffavtaletolking og Oppsigelse ved sykdom og sykefravær, som er utgitt av Universitetsforlaget.

Hun er også sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrett, både for studenter, virksomheter, organisasjoner og andre jurister.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo