Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anders Haugland

Juridisk direktør, Statens helsetilsyn
Anders Haugland, f 1965, Cand jur 1992, Sosial og helsedepartementet 1992-99. Ansatt i Statens helsetilsyn siden 1999. Arbeider med juridiske problemstillinger innenfor Helsetilsynets og statsforvalternes ansvarsområder, som omfatter barnevern-, sosial- og helse- og omsorgstjenestene. Strategisk planlegging og utvikling.

Utgivelser: Bidrag i Hempel, Kringen, Braut (red): Risiko og tilsyn og Regulering og standardisering (Universitetsforlaget)