Till övergripande innehåll för webbplatsen

Aksel Erik Hillestad

Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Aksel Erik Hillestad er advokat i Fred Olsen & Co, hvor han primært bistår med juridisk rådgivning til selskapets virksomhet innen fornybar energi.

Hillestad ble master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2010, og har også en BSc i International Relations fra London School of Economics and Political Science (2005)

I perioden 2010-2016 arbeidet Hillestad i Klima- og miljødepartementet, der han blant annet var del av den norske forhandlingsdelegasjonen ved vedtakelsen av Parisavtalen.

I perioden 2016-2021 arbeidet han i advokatfirmaet Lund & Co.

Miljøinformasjonsloven

Klimakvoteloven