Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tradisjonelle-Smitteverntiltak_Clover_01

Tradisjonelle smitteverntiltak anvendt under koronapandemien

 

Denne boken gir en systematisk fremstilling av lovens vilkår for å bruke tradisjonelle smitteverntiltak under koronapandemien. Sentrale kriterier for hvordan den smittsomme sykdommen og utbruddet vurderes og kategoriseres, behandles i denne sammenhengen. Karantenereguleringer er sentralt og behandles konkret med utgangspunkt i reguleringer under koronapandemien.

Boken tar for seg sentrale begreper som benyttes i smittevernloven og den internasjonale avtalen (IHR) Norge har sluttet seg til, og forholdet mellom IHR og EU-retten. Prinsipielle spørsmål om legalitet, det vil si kravet om hjemmel i lov, forholdsmessighet og hvordan sentrale menneskerettigheter kommer til anvendelse under en pandemi, analyseres. analyseres i boken. Det samme gjelder hvordan sentrale menneskerettigheter kommer til anvendelse under en pandemi.

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816553

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov