Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tariffavtalens-ufravikelighet-og-ettervirkning1

Tariffavtalens ufravikelighet og ettervirkning

EN KOMPERATIV OG RETTSGENETISK UNDERSØKELSE

Spørsmålet om ettervirkning av tariffavtaler har blitt mye debattert i norsk arbeidsrett de siste årene, særlig i lys av Arbeidsrettens avgjørelser i AR-2019-4 og AR-2019-5. Spørsmålet er imidlertid langt fra nytt. Tvert imot kan det sies å være like gammelt som arbeidsrettens selv. Med et komparativt og historisk perspektiv behandler forfatteren ettervirkning i tysk og nordisk arbeidsrett. Fellestrekk ved alle landenes rett er at ettervirkning har blitt knyttet direkte til hvordan tariffavtaler virker i arbeidsforhold, og at ettervirkning anses som en praktisk og ønskelig regel særlig for å sikre stabilitet i arbeidsforholdene.

Utgivelsesår: 2021

Språk: Bokmål

ISBN 9788293816119

Fremstillingen er tilgjengelig på Lovdata Pro