Till övergripande innehåll för webbplatsen
Innføring og oppgavesamling i personvernrett – Karnov Group Norge

Innføring og oppgavesamling i personvernrett

 

Denne oppgavesamlingen gir en grundig fremstilling av personvernretten gjennom en samling av praktiske oppgaver, hver med veiledende løsningsforslag.

Første del gir en grunnleggende innføring i personvernforordningen, og du får innsikt i personvernrettens viktigste prinsipper og bestemmelser.

Boken tar utgangspunkt i læringsmålene til de største jussutdanningene i Norge, og den gir deg god skrivetrening – enten du er student eller jobber med personvernrett. 

«Å omsette lovtekst til praksisk personvern må læres. En innføringsbok og oppgavesamling som denne er en god start på denne læringen. Grunnleggende kunnskap om forordninger og hvordan den brukes, er viktig. Med kunnskap om både lov og praksis har du et godt grunnlag for å være med på å forvalte en viktig grunnsten i det norske demokratiet.»
– Line Coll, direktør i Datatilsynet.

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

ISBN: 978-82-93816-58-4