Till övergripande innehåll för webbplatsen
Patent-png

Patenters gyldighet

MATERIELLE BETINGELSER I AKTUELL NORSK OG EUROPEISK PRAKSIS

Patentets gyldighet er et spørsmål som kommer opp i svært mange patentkonflikter, enten hvor en tredjepart reagerer på et meddelt patent, eller hvor et patent håndheves og ugyldighet blir reist som forsvar. Denne fremstillingen gir et sammendrag av grunnprinsipper og praksis rundt de viktigste materielle spørsmålene knyttet til patenters gyldighet, det vil si de spørsmålene som i praksis oftest kommer opp i gyldighetsvurderingen, herunder nyhet/oppfinnelseshøyde, tilstrekkelig beskrivelse og ulovlige endringer. Aktuell praksis fra Norge og det europeiske patentverket (EPO), samt andre land der det er relevant, gjennomgås og enkelte forskjeller i praktiseringen av gyldighetsbetingelsene drøftes. I tillegg gjennomgås enkelte spørsmål som forekommer ofte i EPOs praksis, men som historisk ikke har spilt en veldig stor rolle i norske saker, blant annet aspekter av ulovlige endringer.

Fremstillingen vil være av interesse for jurister, patentfullmektiger eller andre som arbeider med gyldighetsvurderinger eller håndtering av gyldighetsspørsmål overfor Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter eller domstolen.

Fagfellevurdert av Katrine Malmer-Høvik.

 

Utgivelsesår: 2021
Språk: Bokmål
ISBN: 9788293816140

Fremstillingen er tilgjengelig på Lovdata Pro. En oppdatert versjon kan også leses helt gratis her.