Till övergripande innehåll för webbplatsen
ArbeidsrettsligOppgavesamling_Spread_01

Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

 

Å løse oppgaver er en god måte å lære seg arbeidsrett på. Denne oppgavesamlingen har ulike typer oppgaver av varierende vanskelighetsgrad og dekker de sentrale delene av arbeidsretten – både den individuelle og den kollektive delen. Boken inneholder også utfyllende løsningsforslag. Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved ulike arbeidsrettskurs på Handelshøyskolen BI.

 

Utgivelsesår: 2021

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816171