Till övergripande innehåll för webbplatsen
LegalReformResearch_Spread

Legal Reform Research

Retten endres i takt med at samfunnet endrer seg. Lovreformer står høyt på den politiske agendaen, som et av de viktigste tiltakene i møte med store samfunnsutfordringer. Rettsvitenskapen har i lang tid ikke bare forsket på slike reformer, men også bidratt til dem på bakgrunn av sin særlige kunnskap om retten. Slike bidrag har vært avgjørende for utviklingen av dagens rettsordning og vil bli enda viktigere for fremtidens rettsstat.

Men hvordan kan og bør egentlig rettsvitenskapen utvikle kunnskap om rettslige reformer, og hvilken rolle skal reformforskning ha i rettsvitenskapen i fremtiden?

I denne fremstillingen argumenterer forfatteren for at forskning på reform av retten bør betraktes som en viktig del av rettsvitenskapens virke, som med god grunn kan forbedres og styrkes, ikke minst med tanke på mange utfordringer, knyttet til blant annet klima, økonomi, kriminalitet og sikkerhet, som vi i dag forsøker å løse gjennom rettslig regulering.

 

FRA BAKSIDEN

Legal reform is key to contemporary legal orders and their ability to meet significant social challenges. Legal scholarship plays an important role in facilitating such reforms with its knowledge of the law. Despite this, legal reform research has not evolved into a prominent part of the discipline. This book explores the state of the art of legal scholarship and how and why it should be improved in this regard. To tackle problems relating to the climate, the economy, and crime and security, knowledge-informed legal reform is essential, calling for proper legal reform research.

 

Utgivelsesår: 2022

Språk: Engelsk

ISBN: 9788293816294

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov