Till övergripande innehåll för webbplatsen
Konkurrensratt_Spread_01

Konkurrensrätt

 

Handboken redogör för tolkningen och tillämpningen av konkurrensrätten i Sverige, vilken innefattar unionsrätten, konkurrenslagen, och konkurrensskadelagen. Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Den sjätte upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, praxis, doktrin och praktiska erfarenheter.

Flera avsnitt och kapitel har omarbetats väsentligt. Det gäller bl.a. kapitlen om begreppet företag och om avtal och förfaranden på arbetsmarknaden, samt avsnitten om sanktioner och förfarandet hos Konkurrensverket och i domstolarna. Ett helt nytt och relativt omfattande avsnitt om skadestånd har tillkommit, som även behandlar frågor om internationell domsrätt och lagval vid talan om skadestånd på konkurrensrättslig grund.

Handboken är ett viktigt redskap för alla som arbetar med konkurrensrättsliga frågor. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen av konkurrensreglerna. Den kan även användas som ett konkurrensrättsligt uppslagsverk och som källa för fördjupning och diskussion. Handboken speglar rättsläget per den 1 november 2021.

 

Utgivelsesår: 2022

Språk: Svensk

ISBN: 9789139400059

Kjøp papirutgaven: Norstedts Juridik

Digital utgave: Lovdata Pro Karnov