Till övergripande innehåll för webbplatsen
Inhabilitet-i-Forvaltningen_Spread_01

Inhabilitet i Forvaltningen

 

Bogen giver en samlet og grundig gennemgang af reglerne om inhabilitet i dansk forvaltningsret. Hvornår man som forvaltningsperson er inhabil i en sag – og dermed afskåret fra at medvirke til dens behandling – er et spørgsmål, der opstår hyppigt og i utallige varianter.
 
Der kan være mange årsager til inhabilitet, og i grænseområderne kan der ofte være stor tvivl. Ikke blot ansatte i den offentlige forvaltning kan være inhabile, men også personer, der er udpeget til eller indvalgt i organer som f.eks. kommunalbestyrelser kan være det. Myndigheder som sådanne kan også være inhabile, hvilket ofte skaber særlige problemer. 
 
Bogen gennemgår bl.a. retsgrundlaget for inhabiliteten, former for inhabilitet, retsvirkninger og hvordan inhabilitetssager skal behandles.  
 
Fremstillingen bygger tillige på en grundig gennemgang af praksis fra domstolene, ombudsmanden, Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed for kommuner og regioner samt afgørelser fra forskellige klagenævn mv. Siden bogens første udgave er der forløbet mere end et årti. Perioden har bibragt et stort antal afgørelser og udtalelser vedrørende inhabilitet, som er indarbejdet. Fremstillingen er på visse punkter endvidere omskrevet. 
 
Bogen henvender sig til medarbejdere og chefer i den offentlige forvaltning samt bl.a. tilsynsmyndigheder, domstole og advokater, der kommer i berøring med sager om inhabilitet. 

 

Utgivelsesår: 2022

Språk: Dansk

ISBN: 9788761942807

Kjøp papirutgaven: Karnov Group Danmark

Digital utgave: Lovdata Pro Karnov