Till övergripande innehåll för webbplatsen
Frarettsgode-Til-Straff_Spread_01

Fra rettsgode til straff

 

Hva siktes det til når vi sier at straffelovgivningen skal verne om «den seksuelle autonomien»? Hva regnes som «truende atferd» etter voldtektsstraffebudet? Er barn og unge som er kjærester, vernet av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner? Har straffelovens forbud mot fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, en rimelig rekkevidde? Hvilken rolle har, og hva menes egentlig med, «rehabiliteringshensynet» ved straffutmåling i narkotikasaker? Denne boken samler fem strafferettslige studier om seksualforbrytelser, mishandling i nære relasjoner og narkotikaforbrytelser. Hvert kapittel kan leses for seg. Samtidig illustrerer den samlede fremstillingen et mer overordnet poeng: Veien fra et rettsgode som rettsstaten bør verne om, til bruk av straff mot enkeltindividet kan innebære mange forskjellige utfordringer. Bokens ulike bidrag viser i så måte et mangfold av relevante perspektiver på dagens strafferett. Boken er aktuell og relevant for alle som studerer eller arbeider med strafferett, enten det er innen lovgivning, domstol, politi- og påtalemyndighet, advokatbransjen eller i annen sammenheng.

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål og nynorsk

ISBN: 9788293816324

Utgivelsesforlag: Karnov Group