Till övergripande innehåll för webbplatsen
FormalLogikk_01_web

FORMALLOGIKK

UTVALGTE EMNER I KLASSISK SETNINGS- OG PREDIKATLOGIKK

FORMALLOGIKKEN studerer setningers og resonnementers logiske form, blant annet for å avdekke logiske egenskaper som at konklusjonen i et resonnement følger med nødvendighet fra premissene.
Formallogikk brukes direkte i filosofi, matematikk, informatikk og lingvistikk, men ferdigheter i formallogikk vil også bidra til stringent resonnering i rettsvitenskap og andre fag hvor argumentasjon står sentralt.


Denne boken gir en første introduksjon til setnings- og predikatlogikk, men fremstillingen går også lenger, blant annet ved å ta for seg metalogiske problemstillinger. Boken er skrevet med tanke på studenter uten bakgrunn fra fag som benytter formelle  metoder.

Utgivelsesår: 2020

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816065

Forord og inn­holdsfortegnelse