Till övergripande innehåll för webbplatsen
ForeldresRettNAV_05

Foreldres rett til ytelser fra NAV

Denne boka gir en oversikt over de reglene som gjelder ytelser fra NAV som er tilgjengelige for foreldre med barn i ulike livssituasjoner.

Folketrygden er en viktig bærebjelke i den norske velferdsstaten. Regler om hvem som har rett til hvilke ytelser i hvilke livssituasjoner, framgår av folketrygdloven. Mange av disse reglene gjelder foreldre med barn, for eksempel regler knyttet til svangerskap, fødsel eller adopsjon, barns sykdom, barns varige sykdom eller funksjonshemming eller til situasjonen som aleneforelder.

I tillegg til å redegjøre for de viktigste reglene har forfatteren lagt vekt på å vise hvordan reglene blir praktisert i NAV, i Trygderetten og i domstolene. Et fyldig noteverk gir advokater og andre aktører som bistår foreldre overfor NAV, nyttig hjelp til å finne fram til relevante avgjørelser og mer dyptpløyende litteratur innen fagfeltet. Framstillingen vil også være av interesse for foreldre som ønsker å sette seg inn i hvilke rettigheter de har i ulike livssituasjoner.

Utgivelsesår: 2021

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816089