Till övergripande innehåll för webbplatsen
Familie og arveret

Familie og arveret

 

Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer. Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:

  • Indgåelse og opløsning af ægteskab
  • Formueforholdet mellem ægtefæller
  • Formueforholdet mellem samlevende
  • Forældreskab
  • Børns formueretlige stilling
  • Arveretten og de skifteretlige regler


Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

Bogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.

 

Utgivelsesår: 2020

Språk: Dansk

ISBN: 9788761941985

Utgivelsesforlag: Karnov Group

Boken er tilgjengelig i Lovdata Pro Karnov

 

 

Chat with us, powered by LiveChat