Till övergripande innehåll för webbplatsen
Europeiska-Unionens-Domstol_Spread_01

Europeiska unionens domstol

 

Denna bok behandlar EU-domstolen på ett heltäckande sätt. Framställningen ger en inblick i hur domstolen fungerar, vad den gör i praktiken, vilka argumentationssätt den använder och vilken roll den spelar i unionen och medlemsstaterna. I boken ingår en diskussion om EU-rättens allmänna läror samt det praktiska innehåll dessa fått i domstolens ställningstaganden. På detta sätt illustrerar boken EU-rättens säregna natur, vilket är till hjälp för alla som vill förstå unionen och dess rättssystem.

Syftet med boken är att ge verktyg med vilka man kan fundera på unionsrättens innehåll och systematik utifrån EU-domstolens praxis. En hel del uppmärksamhet fästs vid den betydelse som unionens reglering har i medlemsstaterna, speciellt Sverige och Finland.

Domstolarnas organisation och processregler påverkar slutsatserna i målen. Därför är det viktigt att ta en titt på EU-domstolens processer och arbetssätt. I denna framställning gås de viktigaste förfarandena igenom på ett klart och tydligt sätt.

Boken riktar sig i första hand till juridikstudenter men lämpar sig även som en inledning till ämnet för alla som är intresserade av EU-rätten. Boken kan användas som lärobok bland annat i Europarätt och europeisk processrätt.

 

Utgivelsesår: 2022

Språk: Svensk

ISBN: 9789139023548

Kjøp papirutgaven: Norstedts Juridik

Digital utgave: Lovdata Pro Karnov