Till övergripande innehåll för webbplatsen
Doms-og-materialsamling-Bind2_Spread_01

Doms- og materialsamling
Bind 2

 

DOMS- OG MATERIALSAMLINGEN er utarbeidet slik at den skal passe for undervisning i arbeidsrett og opplæringsrett, og den er særlig tiltenkt studenter som tar faget «Juss for ledere». Samlingen kan også være et nyttig hjelpemiddel for studenter som tar styrerutdanning eller rektorutdanning, og for andre som ønsker å skaffe seg en oversikt over sentrale rettskilder man kan ha bruk for som leder i utdanningssektoren.

Samlingen – som består av to bind – omfatter både sentralt rettskildemateriale, som dommer, direktiver og forskrifter, og oppgaver med løsningsveiledning. Dette er bind 2. Her finner  du det materialet som omhandler temaer som elevenes fysiske og psykiske miljø, GDPR og personvern. Helt bakerst er det også to eksempler på praktikumsoppgaver og forslag til hvordan disse kan løses. Bind 1 finner du her.

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816485