Till övergripande innehåll för webbplatsen
Doms-og-materialsamling-Bind1_Spread_01

Doms- og materialsamling
Bind 1

 

DOMS- OG MATERIALSAMLINGEN er utarbeidet slik at den skal passe for undervisning i arbeidsrett og opplæringsrett, og den er særlig tiltenkt studenter som tar faget «Juss for ledere». Samlingen kan også være et nyttig hjelpemiddel for studenter som tar styrerutdanning eller rektorutdanning, og for andre som ønsker å skaffe seg en oversikt over sentrale rettskilder man kan ha bruk for som leder i utdanningssektoren.

Samlingen – som består av to bind – omfatter både sentralt rettskildemateriale, som dommer, direktiver og forskrifter, og oppgaver med løsningsveiledning. Dette er bind 1. Her finner du  det sentrale arbeidsrettslige materialet, særlig det som er knyttet til temaer som styringsrett, oppsigelse og tariffrett. Helt bakerst er det også noen repetisjonsspørsmål og kortsvarsoppgaver og forslag til hvordan disse kan løses. Bind 2 finner du her.

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816478