Till övergripande innehåll för webbplatsen
Hensikt_v08_web

Hensikt

og omkringliggende begreper i strafferetten

Hva er hensikt? Det tilsynelatende enkle spørsmålet blir besvart i denne bokens studie av hensiktsforsettet og dets omkringliggende begreper i strafferetten. I dagens debatter tones ofte betydningen av hensikt og intensjon ned når vi snakker om menneskers handlinger, til fordel for en vektlegging av effektene av det handlingene gjør eller forårsaker. Mangelen på en klar forståelse av hensikt skaper unødige hindre og problemer i en rekke strafferettslige diskusjoner. Dette har resultert i en undervurdering av hvor utbredt hensiktsforsettet reelt sett er i strafferetten.

Forfatteren introduserer leseren for Elizabeth Anscombe (1919–2001), en av historiens mest betydningsfulle kvinnelige filosofer. Ved hjelp av hennes filosofi avdekkes omrisset av et komplekst fenomen som har en langt mer gjennomgripende betydning for ansvar og skyld i strafferetten, enn det vi tidligere har antatt. Forfatter foreslår en rekonstruksjon av det gåtefulle hensiktsbegrepet i strafferetten som svarer bedre til normal språkbruk.

Boken er interessant og relevant for jusstudenter og jurister som arbeider med strafferett. I tillegg er fremstillingen nyttig for dem med interesse for handlingsfilosofi og de store filosofiske linjer.

Utgivelsesår: 2020

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816003

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro.

Forord og inn­holdsfortegnelse