Till övergripande innehåll för webbplatsen
Beslag-av-forerkort_Spread

Beslag av førerkort

Vilkårene for og praksis vedrørende beslag av førerkort og kjøreseddel

I hvilke tilfeller er det aktuelt med beslag av førerkortet? Er beslag av førerkortet en form for straff? Har politiet i visse tilfeller en plikt til å beslaglegge et førerkort? Er det ulike regler for henholdsvis privat- og yrkessjåfører? Har man krav på erstatning ved urettmessig tap av førerkortet? 
Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene i vegtrafikkloven som gjelder midlertidig tilbakekall av førerett for motorvogn og beslag av førerkort. Forfatteren redegjør for lovens vilkår for beslag, formålet med og begrunnelsen for reglene, tilgrensende regelverk, domstolens prøvelsesrett, reglene om sakskostnader og erstatning. I tillegg blir reglene om beslag av kjøreseddel i yrkestransportlova behandlet. Fremstillingen gjennomgår og systematiserer relevant rettspraksis. 
Boken er relevant for ansatte i politiet, advokater, domstolene og andre som har befatning med disse problemstillingene. 

 

Utgivelsesår: 2022

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816348

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro.