Tron Løkken Sundet er leder i Arbeidsretten.

Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2000), og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, utreder i Norges Høyesterett og konstituert dommer i Arbeidsretten.

Sundet har alene eller sammen med andre publisert flere artikler og bøker innenfor prosessrettslige og arbeidsrettslige emner. Han underviser jevnlig ved det juridiske fakultetet i Oslo, Bergen og Tromsø, og ved flere høyskoler, er redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett og er medlem av JUS’ fagutvalg for arbeidsrett. Han er for perioden 2021–2024 leder av nemnd til behandling av klager over Vinmonopolets innkjøpsbeslutninger mv.